Osteopatia

Jest to metoda leczenia manualnego, szeroko znana i praktykowana w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie Zachodniej. Dzięki zabiegom osteopatycznym, wspomagane są naturalne zdolności organizmu do samoleczenia. Osteopatia zajmuje się diagnozą i leczeniem dysfunkcji w obrębie narządu ruchu, układu trzewnego i czaszkowo- krzyżowego.

Osteopatia

W swojej praktyce wykorzystuje bezbolesną mobilizacje stawów obwodowych, kręgosłupa oraz układu nerwowo- naczyniowo- mięśniowego. Stosuje również techniki normalizujące napięcie na poziomie mięśni, powięzi, więzadeł i narządów. Osteopatia jest metodą oddziaływanie manualnego, poprawiającego normalne funkcjonowanie całego ciała pacjenta, dzięki czemu wspomagane są naturalne zdolności organizmu do samoleczenia.

Osteopatia stara się określić każdą utratę ruchomości w organizmie. Lecząc wykryte zaburzenia mobilności i napięcia, osteopata przywraca integralność wszystkich układów w ciele pacjenta.

Poza umiejętnością precyzyjnego wyczuwania zależności pomiędzy poszczególnymi tkankami organizmu posiada on również szeroką wiedzę ogólnomedyczną, pozwalającą na wykrycie patologii niekwalifikujących się do leczenia manualnego. W takich wypadkach osteopata kieruje pacjenta do odpowiedniego specjalisty.