Rehabilitacja domowa

Rehabilitacja w warunkach domowych skierowana jest do pacjentów, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć do nas na wizytę, a wymagają terapii. Dotyczy to głównie pacjentów z następującymi schorzeniami i dysfunkcjami:

  • ostre dolegliwości bólowe kręgosłupa (rwa kulszowa, udowa ramienna)
  • zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu
  • ogniskowe uszkodzenia mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach)
  • ciężkie uszkodzenia centralnego i obwodowego układu nerwowego
  • uszkodzenia rdzenia kręgowego
  • choroby przewlekle postępujące (miopatie, choroba Parkinsona, zapalenia wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne- stwardnienie rozsiane,
  • kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów)
  • urazy kończyn dolnych (złamania, zwichnięcia, skręcenia)
  • osobom w stanie wegetatywnym/ paliatywnym